เกี่ยวกับเรา

ศรีกุญชรเบญจรงค์ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำเครื่องเบญจรงค์ในเชิงอนุรักษ์ 

โดยจะคงรูปแบบลายไทยสมัยโบราณ เพื่อเป็นของสะสมและของที่ระลึก 

ผลิตภัณฑ์ของเราทำด้วยมือทุกชิ้น มีความชำนาญมากกว่า 20 ปี


ศรีกุญชร เบญจรงค์ – ช่างยอด